پارکینگ

پارکینک ( آی با کلاه )

                           این پارکینگ به شکل زیبای ( آی با کلاه )                        به طول شش متر با ستون یک طرفه با                            سر درب بسیار زیبا و زیرسازی شکیل                                  اجرا گردیده است  ( شاهرود = کد  ۱۱۰ )    ۱۳۹۲         ادامه مطلب »

بهارستان

                       طول پارکینگ هشت  متر و عرض آن چهار متر میباشد                      این پارکینگ به صورت طرح چینی و بدون ستون وسط و با                       زیرسازی پی وی سی اجرا گردیده است. سال ۱۳۹۰                      شاهرود = شهرک بهارستان     ادامه مطلب »