آبشار برکه

آبشار و گلدان

   آبشاری که می بینید به طول (۱۲۰سانت) و عرض (۹۰سانت)           و به ارتفاع ( ۸۰سانت ) با سنگهای صخره ای ساخته   شده  که  آبهااز  چهار طرف  از ناودانها به داخل حوض         ریخته می شود بر روی این آبشار گلدانی با چوب روسی          نصب گردیده که جلوه زیبایی به محیط داده است     ادامه مطلب »

آبشار ( سنگ طبیعی)

آبشاری طبیعی   مخصوص محیط های کوچک                                                                                                                   اجرا شده در شهرستان شاهرود                                                                                                                                    ... ادامه مطلب »