بایگانی برچسب : تراسهای شیک و زیبا

تراس (پلیمیری )

تقریبا اکثر تراسهای منازل فاقد سقف یاکم عرض بودن سقف میباشند پوشش سقفها یا اضافه نمودن  آنها علاوه بر اینکه از مشکلاتی که  شیوه سنتی بدنبال دارد سبک بودن و تسریع پوشش  وکم هزینه بودن موارد انکار ناپذیری میباشند . با تمام این موارد نباید از زیبایی این پوشش چشم پوشید همچنین زیر سازی این تراسها با پوشش پی وی ... ادامه مطلب »